Als je op het internet gaat zoeken naar informatie over een bepaald onderwerp op gebied van duurzaamheid, dan krijg je meestal enorm veel zoekresultaten. Op zich is het mooi dat er zoveel informatie beschikbaar is, maar je ziet ook vaak door de bomen het bos niet meer.

Met deze kennisbank willen we het jou makkelijker maken om praktische en objectieve informatie te vinden over duurzaam doen. Zodat jij groene stappen kunt zetten! We hebben voor ieder onderwerp een selectie gemaakt van de beschikbare informatie en dit verwerkt tot een artikel. We hebben verwijzingen naar de informatiebronnen opgenomen zodat je die kunt raadplegen. De artikelen zijn ingedeeld bij thema’s en voorzien van labels wat het zoeken sterk vereenvoudigt.

De Kennisbank Duurzaam Doen is een initiatief van de Stichting Duurzaam Steenwijkerland. De kennisbank is onderdeel van de dienstverlening van het Infopunt Duurzaam Doen aan de Kerkstraat 4 in Steenwijk. Kijk voor meer informatie over het Infopunt op https://duurzaamsteenwijkerland.nl/infopunt/

 

 

Schuiven naar boven